JOHAN & NYSTRÖM-FIKA-Filter Coffee Whole Bean-500G

I lager.

175.00 SEK

Antal i lager: 1

Detta är vårt bidrag till den nordiska kaffekulturen. En välbalanserad blandning med smak av nöt och choklad.

Det här kaffet är av allra högsta kvalitet. Allt kaffe vi på Johan & Nyström köper in är specialkaffe, vilket innebär att det har fått över 80 poäng på en 100-gradig skala. För att uppnå så höga poäng krävs det att bönderna tar noga hand om sina gårdar, sina odlingar och framförallt sina kaffeträd. Alla bönder vi jobbar med är inte certifierade enligt ramar och regelverk, men alla jobbar med hållbara metoder och värnar om både jorden och de som brukar den.

Vår inköpsfilosofi bygger på att köpa så mycket vi kan från så få producenter som möjligt. På detta sätt kan vi skapa långsiktiga relationer med bönder som delar vår filosofi och tillsammans göra skillnad på riktigt. För det är faktiskt så att det är genom att kontinuerligt premiera kvalitet som vi tillsammans kan höja standarden för kaffebönder världen över.

Vi köper alltså mycket av det kaffet som vi stoppar i våra bryggblandningar, och så några speciella roliga mikrolotter som vi sen lanserar som våra Seasonal Origins under året. På detta sätt kan vi ta till vara på större delar av varje gårds skörd än om vi bara köpte några säckar av en mikrolott.

Våra bryggblandningar är uppdelade efter följande filosofi; En del från Central- eller Sydamerika där ursprung som Guatemala, Nicaragua, Peru eller Honduras finns representerade. Här har vi flera gårdar och kooperativ som vi jobbar med sedan länge. Sen är det alltid en del från Östafrika, antingen från Burundi eller från Etiopien. Även här har vi jobbat med dessa producenter i flera år och deras kaffe håller alltid riktigt hög kvalitet.

Sista beståndsdelen kommer från Brasilien, ett land med otroligt stor kaffeproduktion. Klimatet och vädret på högplatåerna ger kaffet ideala förhållanden att trivas. Kaffe från Brasilien har ofta dåligt rykte då landet dels tillåter starka bekämpningsmedel men också till stor del odlar på ett industriellt sätt och säljer lågkvalitativt kaffe som rostas mörkt av rosterier över hela världen. 

Det är inte det kaffet vi köper. Ingen av de kaffebönderna vi jobbar med vill bespruta sin odling med någonting alls, eftersom det stör det naturliga kretsloppet med olika växter, insekter och djur på gården. Gårdar som främjar så kallade polykulturer och värnar om den biologiska mångfalden producerar oftare kaffe av hög kvalitet.

Det kaffet vi köper odlas på hög höjd i sluttningar där kaffeplantorna trivs, och bönorna utvecklar fler och bättre smaker. Vi gillar att köpa riktigt bra kaffe och betala ett rättvist för det. Eftersom det är med efterfrågan på kvalitet som vi kan visa vägen framåt för kaffeindustrin.

Kaffet blandas sedan och rostas av våra rostmästare på rosteriet i Skogås utanför Stockholm och varje bryggblandning har sin egen specifika rostprofil. Så att även om ursprungen ändras under årets gång kommer du att känna igen den goda smaken.